تدوین و جلوه های ویژه

آموزش مقدماتی تا پیشرفته تدوین و جلوه های ویژه یارانه ای شامل :

1-تصویری

2-مقالات

3-آموزش متد تدوین تکنیک های تئوری تدوین خطی و غیر خطی

4-نرم افزار های تدوین:premiere-edius

5-جلوه های ویژه:آموزش کامل aftreffect

هیچ دوره ای یافت نشد!